Ranking - Posição Global - Televisão

Ranking - Posição Global - Televisão 89

Posição Nome Nome Social Acções
 
Ateliê na TV Ateliê na TV 14 1 018 043 10 455 192 426 n/d 131 847 B' n/d
 
Fã Clube Camilla Camargo para Fãs Fã Clube Camilla Camargo para Fãs 9 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Fã Clube Oficial Turma da Angélica! Fã Clube Oficial Turma da Angélica! 5 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Game of Thrones BR Game of Thrones BR 11 296 631 97 418 n/d n/d n/d B' n/d
 
Portal Renata Molinaro Portal Renata Molinaro 8 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Br tv online Br tv online 8 n/d n/d n/d n/d 0 B' n/d
 
Mundo Isa tkm/tk+ Mundo Isa tkm/tk+ 5 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
ForeverTkmas ForeverTkmas 9 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
Isa Tkm Bailando Corazon - OFF Isa Tkm Bailando Corazon - OFF 11 n/d n/d n/d n/d n/d B' n/d
 
FEAR the Walking Dead Brasil FEAR the Walking Dead Brasil 9 391 103 n/d 5 318 n/d 1 639 B' n/d
2 3 4 5 6 7